Sprawy medyczne, tzw. błędy w sztuce medycznej

Błąd w sztuce medycznej odnosi się do czynności leczniczych wykonanych niezgodnie z zasadami wiedzy i sztuki medycznej. Czynności te obejmować mogą zarówno terapię, jak i diagnozę oraz profilaktykę chorób, jeśli zachowanie lekarza naruszyło obiektywny obowiązek ostrożności i doprowadziło do negatywnych dla pacjenta skutków.

Czym konkretnie się zajmujemy?

W zakresie naszych usług mieści się zarówno reprezentowanie przed sądami powszechnymi i lekarskimi, a także organami ścigania osób, które z powodu błędu w sztuce lekarskiej zostały poszkodowane, jak również przedstawicieli zawodów medycznych, przeciwko którym kierowane są roszczenia cywilnoprawne, jak również toczy się postępowanie karne.

Dlaczego powinieneś wybrać akurat nas?

Od wielu już lat zajmujemy się prowadzeniem spraw osób poszkodowanych wskutek tzw. błędów medycznych, jak i placówek zdrowotnych pociąganych do odpowiedzialności z tego tytułu. Dokładamy wszelkich starań, aby pacjenci poszkodowani przez błędy lekarskie otrzymali odpowiednie odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Podejmujemy się również reprezentowania przed sądem rodzin pacjentów, którzy w wyniku nieprawidłowo postawionej diagnozy lekarskiej lub niewłaściwie przeprowadzonej operacji stracili życie. W każdym przypadku, kiedy tylko zachodzi taka możliwość, dążymy do ugodowego załatwiania sporów.