Radca prawny Katarzyna Hendigery-Małczyńska

Katarzyna Hendigery-Małczyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także uczestniczką Studiów Podyplomowych „Prawo nowych technologii“ w INP PAN. Po ukończeniu aplikacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i zdanym egzaminie radcowskim, w roku 2009 została wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Od początku drogi zawodowej praktykowała w kancelarii radców prawnych, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorców krajowych i zagranicznych korporacji.

SPECJALIZACJE

Kancelaria prawna radcy prawnego Katarzyny Hendigery-Małczyńskiej udziela pomocy klientom w zakresie:

  • Prawa ochrony danych osobowych (RODO) – usługi świadczone przez kancelarię obejmują audyt procesów przetwarzania danych, weryfikację podstaw przetwarzania danych, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, zapewniającej administratorowi rozliczalność oraz bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
  • Prawa własności intelektualnej – pomoc prawna obejmuje sporządzanie umów dotyczących transferu praw (przenoszących prawa, licencyjnych), reprezentowanie w sporach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w internecie.
  • Obsługi prawnej przedsiębiorców – zajmujemy się sporządzaniem umów, doradztwem w zakresie działalności regulowanej, ze szczególnym uwzglednieniem prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej, w tym również w internecie. Oferta dla spółek obejmuje doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych, w tym przygotowywanie uchwał organów, regulaminów, umów, a także w zakresie tworzenia, przekształcania, jak również likwidacji spółek.
  • Prawa cywilnego - pomoc prawna w sprawach cywilnych, w tym w sprawach rodzinnych obejmuje m.in. sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie ojcostwa, ustalenie kontaktów, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. Prowadzimy również sprawy spadkowe, a także sprawy o podział majątku.

Katarzyna Hendigery-Małczyńska prowadzi obsługę zarówno w języku polskim, jak i angielskim.