Prawo pracy

  • przygotowywanie umów o pracę i umów towarzyszących
  • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania
  • doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia (np. zwolnienia grupowe) i rozwiązywaniu umów o pracę
  • sprawy o mobbing lub dyskryminację
  • zastępstwo procesowe