Prawo pracy

Prawo pracy to bardzo rozbudowany zbiór norm prawnych, zawartych w wielu aktach prawnych o różnej randze. Mimo, że prawo pracy stanowi gałąź prawa cywilnego, to charakter norm prawnych i stopień uregulowania tej sfery przez prawodawcę powoduje, że de facto stosunek pracy wiąże się, szczególnie dla pracodawców, z wieloma szczegółowo określonymi obowiązkami. W czasach "rynku pracownika" i coraz większej świadomości praw pracowniczych, pomoc prawna w zakresie prawa pracy jest coraz częściej niezbędna. Jest to o tyle istotne, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że oprócz głównego źródła prawa pracy, którym jest Kodeks pracy, kwestie dotyczące wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy pracownikami oraz pracodawcami zostały również uregulowane w innych aktach prawnych, pozostających w większym lub mniejszym powiązaniu formalnym z Kodeksem pracy.
Zainicjowanie stosunku pracy pomiędzy przełożonym a podwładnym z reguły odbywa się w oparciu o tzw. umowę o pracę. Taka umowa zawsze powinna być odpowiednio skonstruowana, aby z jednej strony zabezpieczyć interesy obu zawierających ją stron, a z drugiej nie narazić się na różne negatywne konsekwencje natury prawnej. Jeśli nigdy do tej pory nie sporządzałeś takiej umowy, lepiej powierz to zadanie profesjonalistom, którzy specjalnie na Twoje życzenie mogą także opracować różnego rodzaju umowy towarzyszące, np. o zakazie konkurencji. Jesteśmy gotowi także pomóc Ci w przygotowaniu zgodnych z obowiązującym prawem regulaminów pracy, jak również systemów wynagradzania pracowników oraz przyznawania im premii. W sytuacji, gdy Twoja firma będzie potrzebowała restrukturyzacji, która zazwyczaj wiąże się z koniecznością dokonania grupowych zwolnień, doradzimy Ci, w jaki sposób przeprowadzić ten proces, aby nie naruszyć przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Doradzamy w kwestiach odnoszących się do rozwiązywania umów o pracę. Pomożemy Ci także wówczas, gdy staniesz się ofiarą mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy albo gdy Twój pracownik skieruje wobec Ciebie takie roszczenia. Podejmiemy się reprezentowania przed sądem (w zależności od okoliczności) zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Dlaczego warto wybrać akurat nas?

Doświadczenie w obszarze prawa pracy zdobywaliśmy przez lata, doradzając przedsiębiorcom z sektora prywatnego jak również publicznego, w tym także reprezentując ich w sądach pracy. Z sukcesami reprezentujemy również pracowników w sporach z pracodawcami, zwłaszcza jeśli chodzi o przypadki mobbingu lub dyskryminacji. Uwzględniając specyfikę spraw z zakresu prawa pracy, każdorazowo poszukujemy możliwości polubownego zakończenia sporu.