Prawo ochrony danych osobowych (RODO)

  • pomoc prawna w zakresie wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych,
  • przygotowywanie wewnętrznej dokumentacji, w tym polityk, procedur, instrukcji, upoważnień, obowiązku informacyjnego, zgód,
  • przygotowywanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • zastępstwo prawne w sprawach o naruszenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych