Prawo nowych technologii i prawo własności intelektualnej

  • umowy przenoszące prawa,
  • umowy licencyjne i inne umowy w obrocie prawami własności intelektualnej,
  • umowy IT (wdrożeniowe, serwisowe),
  • ochrona praw własności intelektualnej w internecie (znaki towarowe, firma, renoma, domeny),
  • doradztwo prawne w zakresie e-commerce, w tym tworzenie regulaminów i polityk prywatności,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności marketingowej w internecie,
  • zastępstwo procesowe w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej