Prawo medyczne

  • reprezentowanie poszkodowanych w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu tzw. błędów w sztuce lekarskiej,
  • reprezentowanie placówek medycznych i personelu medycznego w sprawach obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu tzw. błędów w sztuce lekarskiej,
  • zastępstwo procesowe w sprawach karnych, cywilnych, a także w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych