Prawo gospodarcze

  • tworzenie i opiniowanie umów dotyczących świadczenia usług, dystrybucji towarów,
  • doradztwo prawne z zakresu prawa konkurencji,
  • doradztwo prawne dla podmiotów z sektorów regulowanych,
  • obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, w tym
  • przygotowywanie uchwał organów, powoływanie i odwoływanie członków organów i prokurentów, sporządzanie umów/statutów spółek, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, rejestracja zmian w KRS,
  • zastępstwo procesowe